Czyszczenie pow. szklanych

czyszczenie szkła

Szkło jest materiałem twardym, który można jednak zarysować. Szkło jest odporne na działanie wielu, ale nie wszystkich substancji chemicznych. Zasadniczo szkło jest materiałem bardzo wytrzymałym i przy prawidłowej konserwacji wydaje się być prawie niezniszczalne.

Jednym z materiałów, który jest najbardziej szkodliwy dla szkła, jest samo szkło. W czasie przechowywania szkła przed montażem powinno być ono rozdzielone przestrzenią powietrza, odpowiednią przekładką lub papierem. Przy pobieraniu szkła z pomieszczeń magazynowych należy unikać przesuwania jednej szyby po drugiej, ponieważ mogą one ulec w ten sposób zarysowaniu lub obtarciu. W czasie montażu krawędzie szklane nie mogą mieć kontaktu z ramą lub z innymi twardymi powierzchniami.

Szkło powinno być często myte, w celu usunięcia zbierających się na jego powierzchni zabrudzeń oraz zabezpieczenia go przed ewentualnym poplamieniem. Plamy na szkle pojawiają się wówczas, gdy sód będący elementem składowym szkła wchodzi w reakcję z zawartą w powietrzu wilgocią. Sód w połączeniu z niewielkimi ilościami wody może tworzyć wodorotlenek sodu odpowiedzialny za korozję szkła. Gdy wodorotlenek sodu pozostanie na powierzchni szkła przez dłuższy okres czasu, szkło ulegnie trwałemu uszkodzeniu i może się okazać, że będzie musiało zostać wymienione. Wodorotlenek sodu łatwo usuwa się przy pomocy wody i zwykłych roztworów do czyszczenia szkła, np. alkoholu i wody lub amoniaku i wody. Szkło po zainstalowaniu jest mniej podatne na uszkodzenia spowodowane wodorotlenkiem sodu ze względu na naturalny proces mycia powierzchni szklanej przez deszcz.

Zalecane roztwory czyszczące i myjące do szkła:

Ogólne czyszczenie szkła

 • Czyścić czystą szmatką nasączoną w wodzie.
 • Stosować firmowe roztwory do czyszczenia szkła postępując zgodnie ze wszystkimi drukowanymi instrukcjami. Natychmiast usunąć roztwory czyszczące przy użyciu czystej, miękkiej i suchej szmatki.
 • Używać roztworu alkoholu z wodą lub amoniaku z wodą zmieszanego w proporcjach 50:50 a następnie spłukać ciepłą wodą. Szkło wycierać do sucha czystą, miękką szmatką lub gąbką z zamszu lub celulozy.

Środki ostrożności

 • Unikać ściernych lub wysoce alkalicznych środków czyszczących. Nie stosować produktów naftowych, tzn. benzyny, oleju napędowego lub lżejszych cieczy.
 • Kwas fluorowodorowy i fosforowy działają korodująco na powierzchnię szkła i nie powinny być stosowane.
 • Chronić powierzchnię szkła przed rozpylonymi kroplami lub zaciekami kwasów i środków czyszczących stosowanych do czyszczenia metalowych ram, cegieł lub muru oraz przed odpryskami spoiwa powstającymi w trakcie spawania.
 • Krawędzie szkła laminowanego i szyb zespolonych należy chronić  przed kontaktem z wszelkimi roztworami czyszczącymi i innymi materiałami.
 • Nie stosować twardych szczotek, żyletek lub innych przedmiotów mogących porysować szkło.
 • Bezzwłocznie usuwać ze szkła wszelkie materiały budowlane, tzn. beton, środki ogniouodporniające, farby, etykiety i taśmy.
 • Czyścić każdorazowo niewielką powierzchnię szkła i często sprawdzać, czy nie uległa ona uszkodzeniu.
 • Najlepsze rezultaty uzyskuje się, czyszcząc szkło, gdy jego powierzchnia jest zacieniona. Unikać nagrzanego szkła lub miejsc wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.